ENERGETSKA ELEKTRONIKA 2


Predaje: dr Predrag Pejović, red. prof, peja@etf.rs, http://tnt.etf.rs/~peja

Sajtovi predmeta (mirror):

 1. http://tnt.etf.rs/~ms1ee2
 2. http://peja.freedombox.rocks/EE2

Školske 2021/2022. godine nastava iz predmeta Energetska elektronika 2 će se izvoditi online. Sve informacije o predmetu i nastavni materijali će biti dostupni na sajtu predmeta http://tnt.etf.rs/~ms1ee2 koji ima kopiju na http://peja.freedombox.rocks/EE2. Microsoft Teams neće biti korišćen za potrebe ovog predmeta. Nastavni materijali će ove godine biti dopunjeni novim snimcima predavanja.


PREDAVANJA


BELEŠKE ZA PREDAVANJA

 1. Uvod, Nagel, spice4?

 2. Primeri formiranja jednačina stanja, nova koncepcija: state-space-examples.zip
  Wien Bridge Oscillator, State Space Model wxm pdf m
  Jednačine kola: cir.py cir.cir

 3. Simulacija LC kola, FE, BE i trapezno pravilo (lecture notes) primer, octave
  "Perpetuum Mobile", DOI

 4. Local Truncation Error

 5. Usrednjavanje i linearizacija u prostoru stanja, DOI
  simulacija, poređenje prekidačkog i usrednjenog modela modela konvertora, sa predavanja 19.04.2021. godine, pp.py
  simulacija, poređenje prekidačkog i usrednjenog modela modela konvertora, sa predavanja 20.04.2021. godine, pp2.py

 6. Transfer functions lecture notes
  symbolic computation, tutorial, wxMaxima, Maxima
  primeri sa predavanja 04.05.2021, ceo folder primeri, buck, 2021.
  1. buck primer, sa esr buck-esr.wxmx, buck-esr.html, 09.04.2018.
  2. boost primer, sa esr boost-esr.wxmx, boost-esr.html, 09.04.2018.
  3. buck-boost primer, sa esr buck-boost.wxmx, buck-boost.html, 09.04.2018.

 7. Upravljanje konvertorima, zatvaranje povratne sprege

  NOVO: Nikvistov kriterijum stabilnosti DOI
  pyquist.py DOI
  continuate.py DOI

  beleške za predavanja, rukopis

  Dopuna za 2021. godinu:
  princip argumenta, programi, updated 26.06.2021.
  zavisnost margine faze i Q faktora para polova, inicijalno razmatranje, Maxima
  zavisnost margine faze i Q faktora para polova, detaljno razmatranje, svođenje na istu frekvenciju jediničnog pojačanja (crossover frequency), Maxima
  zavisnost margine faze i Q faktora para polova, inicijalno razmatranje, Octave, Jupyter Notebook
  zavisnost margine faze i Q faktora para polova, detaljno razmatranje, svođenje na istu frekvenciju jediničnog pojačanja (crossover frequency), Octave, Jupyter Notebook
  GLAVNO: podešavanje regulatora, lead-lag kompenzator, Octave, Jupyter Notebook
  GLAVNO: podešavanje regulatora, lead-lag kompenzator, Octave, Jupyter Notebook, male dopune u vezi minreal() i numeričke greške, brojanje obuhvata kritične tačke
  PRIMER PODEŠAVANJA REGULATORA BUCK KONVERTORA, vezano za domaći zadatak 5, Octave, Jupyter Notebook
  projektovanje kompenzatora, svođenje na formalni algoritam
  primeri primene funkcije za projektovanje lead-lag kompenzatora, podešavanje margine faze
  svi fajlovi u jednom direktorijumu, poslednja verzija, 06.06.2021, zip DOI

  zavisnost margine faze i Q-faktora, radni materijal

  Algoritam kompenzacije DOI
  Lead kompenzator DOI
  Lag i PI kompenzator DOI

  octave-control toolbox, http://octave.sourceforge.net/control/
  converter-example-octave.pdf
  converter-example-octave.zip

  Brian Douglas, Classical Control Theory, odličan!

  Control Theory Seminar - Part 1
  Control Theory Seminar - Part 2
  Control Theory Seminar - Part 3
  Control Theory Seminar - Part 4
  Control Theory Workshop Student Manual

  COMA - COntrol engineering with MAxima

 8. Dinamicki model konvertora u diskontinualnom režimu rada
  lecture notes
  beleške za predavanja, rukopis

 9. Modelovanje konvertora sa programiranjem struje
  funkcije prenosa:
  1. buck: buck-cmc.wxmx, buck-cmc.html, novo, 07.04.2018.
  2. boost: boost-cmc.wxmx, boost-cmc.html, novo, 07.04.2018.
  3. buck-boost: buck-boost-cmc.wxmx, buck-boost-cmc.html, novo, 07.04.2018.
  4. tabela funkcija prenosa: basic-controls.pdf, novo, 07.04.2018.
  subharmonijska nestabilnost:
  1. subharmonijska nestabilnost: wxMaxima html
  2. artificial ramp: wxMaxima html
  razlika maksimalne i srednje vrednosti struje kalema:
  1. no ramp: wxMaxima html
  2. with ramp: wxMaxima html

 10. Nelinearna dinamika kod konvertora sa programiranjem struje
  1. nelinearni efekti kod 1-d preslikavanja: logistic mapping may.zip, tent map tent.zip
  2. konvertori, funkcije: source code, getfunctions.py; rezultat simulacije, preslikavanja, film mappings_movie.mkv, rezultat simulacije, bifurkacioni dijagrami, film bifurcations_movie.mkv
  3. konvertori, bifurkacioni dijagrami detaljno: source code, lost.py, simulacija traje; rezultat simulacije, bifurcations-detailed.zip, film bifurcations_detailed_movie.mkv
  4. prethodna dva zajedno, u većoj rezoluciji i na engleskom, DOI
  5. rad #1, advanced: rad #1, prezentacija, handouts, DOI
  6. rad #2, advanced: rad #2, prezentacija, handouts, DOI
  7. rad #3, advanced: poster, DOI
  8. rad #4, advanced: prezentacija, handouts, DOI
  9. rad #5, advanced: prezentacija, handouts, DOI

 11. Rezonantni konvertori, sinusoidalna aproksimacija
  serijski rezonantni konvertor, sinusoidalna aproksimacija
  paralelni rezonantni konvertor, sinusoidalna aproksimacija

 12. Kvazirezonantni konvertori

 13. Fazna ravan, egzaktna analiza rezonantnih konvertora
  serijski rezonantni konvertor, egzaktna analiza
  paralelni rezonantni konvertor, egzaktna analiza

 14. Trofazni ispravljači
  12-pulse

 15. Ispravljači sa ubrizgavanjem struje


Laboratorijske vežbe:

 1. uputstvo za vežbu 1: Trofazni ispravljač
  programi
  primer gotovog izveštaja

 2. uputstvo za vežbu 2: Dvanaestoimpulsni ispravljač
  programi
  primer gotovog izveštaja

domaći zadaci 2022:

 1. domaći zadatak 1
 2. domaći zadatak 2
 3. domaći zadatak 3
 4. domaći zadatak "extra credit 1"
 5. domaći zadatak "extra credit 2"
 6. domaći zadatak "extra credit 3"
 7. domaći zadatak 4
 8. domaći zadatak 5
 9. domaći zadatak 6

Stara koncepcija, beleške za predavanja:

Sve (single file)

pojedinačno:

 1. Upravljanje dc-dc konvertorima
 2. Tehnika programiranja struje
 3. Serijski rezonantni konvertor, sinusoidalna aproksimacija
 4. Paralelni rezonantni konvertor, sinusoidalna aproksimacija
 5. Serijski rezonantni konvertor, egzaktna analiza
 6. Paralelni rezonantni konvertor, egzaktna analiza
 7. Kvazirezonantni konvertori