Zavisnost margine faze od Q faktora para polova

kako sam naslov kaže, zanima nas odziv para polova; razmatramo funkciju prenosa datu ispod, a ona odgovara sistemu praćenja (tracking system)

(%i1) H : 1 /( 1 + s /( Q· wp) +( s / wp) ^ 2) ;
(H) 1 s Q wp + s 2 wp 2 + 1

koja funkcija prenosa u otvorenoj petlji proizvodi gornju funkciju prenosa u zatvorenoj petlji?

(%i2) T : H /( 1 H) ;
(T) 1 ( 1 1 s Q wp + s 2 wp 2 + 1 ) ( s Q wp + s 2 wp 2 + 1 )

da pojednostavimo, ovo umereno neuspešno radi minreal() numeričkim putem

(%i3) T : ratsimp( T) ;
(T) Q wp 2 s wp + Q s 2

da faktorizujemo

(%i4) T : factor( T) ;
(T) Q wp 2 s ( wp + Q s )

eto, zato je razmatran integrator na red sa jednopolnom funkcijom prenosa u verify.pdf

na jw osi to je:

(%i5) Tjw : ev( T, s = %i· w) ;
(Tjw) %i Q wp 2 w ( wp + %i Q w )

malo ograničenja, w i Q su pozitivni

(%i6) assume( w> 0) ;
(%o6) [ w > 0 ]
(%i7) assume( Q> 0) ;
(%o7) [ Q > 0 ]

amplituda funkcije prenosa na jw osi:

(%i8) tabs : cabs( Tjw) ;
(tabs) Q wp 2 w wp 2 + Q 2 w 2

kada je ta amplituda jednaka 1 frekvencija je wc

(%i9) swc : solve( tabs ^ 2 = 1, w) ;
(swc) [ w = 4 Q 4 + 1 1 wp 2 Q , w = 4 Q 4 + 1 1 wp 2 Q , w = %i 4 Q 4 + 1 + 1 wp 2 Q , w = %i 4 Q 4 + 1 + 1 wp 2 Q ]

izdvajamo pozitivno rešenje

(%i10) wc : rhs( swc[ 2]) ;
(wc) 4 Q 4 + 1 1 wp 2 Q

koliko je wc za Q=1/2?

(%i11) float( ev( wc, Q = 1 / 2)) ;
(%o11) 0.4858682717566458 wp

da izračunamo marginu faze, prvo argument funkcije prenosa

(%i12) tpm : ev( Tjw, w = wc) ;
(tpm) 2 %i Q 2 wp 4 Q 4 + 1 1 ( %i 4 Q 4 + 1 1 wp 2 + wp )

da pojednostavimo:

(%i13) tpm : ratsimp( tpm) ;
(tpm) 2 %i Q 2 2 4 Q 4 + 1 1 + %i 4 Q 4 + 1 %i

i konačno margina faze je:

(%i14) pm : %pi + carg( tpm) ;
(pm) π 2 atan ( 4 Q 4 + 1 1 2 )

za Q=1/2, u stepenima

(%i15) float( 180 / %pi· ev( pm, Q = 1 / 2)) ;
(%o15) 76.34541525402449

za Q=1, u stepenima

(%i16) float( 180 / %pi· ev( pm, Q = 1)) ;
(%o16) 51.82729237298775

malo numerike da pogodimo Q faktor za marginu faze od 45 stepeni

(%i17) float( 180 / %pi· ev( pm, Q = 1 . 189207)) ;
(%o17) 45.00000369387353

da nađemo taj Q faktor analitički:

(%i18) eq : pm = %pi / 4 ;
(eq) π 2 atan ( 4 Q 4 + 1 1 2 ) = π 4
(%i19) eq : sqrt( sqrt( 4· Q ^ 4 + 1) 1) / sqrt( 2) = 1 ;
(eq) 4 Q 4 + 1 1 2 = 1
(%i20) seq : solve( eq, Q) ;
(seq) [ Q = 2 1 4 %i , Q = 2 1 4 , Q = 2 1 4 %i , Q = 2 1 4 ]

izdvojimo pozitivno realno rešenje

(%i21) q45 : rhs( seq[ 4]) ;
(q45) 2 1 4

a to je numerički:

(%i22) float( q45) ;
(%o22) 1.189207115002721

da proverimo:

(%i23) float( 180 / %pi· ev( pm, Q = q45)) ;
(%o23) 45.0

tačno!


Created with wxMaxima.