PRAKTIKUM IZ SOFTVERSKIH ALATA U ELEKTRONICI


Jul 2022, rezultati.


Školske 2021/2022. godine nastava iz predmeta Praktikum iz softverskih alata u elektronici će se izvoditi "na daljinu" (online). Sve informacije o predmetu i nastavni materijali su dostupni na sajtu predmeta http://tnt.etf.rs/~oe4sae koji ima kopiju na http://peja.freedombox.rocks/PSAE. Microsoft Teams neće biti korišćen za potrebe ovog predmeta.


Predavanja i vežbe:

dr Predrag Pejović, redovni profesor, peja@etf.rs, http://tnt.etf.rs/~peja i http://peja.freedombox.rocks/peja/

Danilo Đokić, master inž, saradnik u nastavi, djokicd@etf.bg.ac.rs


Sajtovi predmeta (mirror):

  1. http://tnt.etf.rs/~oe4sae
  2. http://peja.freedombox.rocks/PSAE


Prezentacija predmeta, engleski


Prezentacija predmeta, srpski, nešto kraća verzija


Školska 2021/2022 godina, uvodne napomene: YouTube link

NASTAVA, predavanja, nova koncepcija, snimci

00.0  Uvodno predavanje,              snimak DOI YouTube link
01.1  Predavanje, week 01, lecture 1, snimak DOI YouTube link
01.2  Predavanje, week 01, lecture 2, snimak DOI YouTube link
02.1  Predavanje, week 02, lecture 1, snimak DOI YouTube link
02.2  Predavanje, week 02, lecture 2, snimak DOI YouTube link
03.1  Predavanje, week 03, lecture 1, snimak DOI YouTube link
03.2  Predavanje, week 03, lecture 2, snimak DOI YouTube link
04.1  Predavanje, week 04, lecture 1, snimak DOI YouTube link
04.2  Predavanje, week 04, lecture 2, snimak DOI YouTube link
05.1  Predavanje, week 05, lecture 1, snimak DOI YouTube link
05.2  Predavanje, week 05, lecture 2, snimak DOI YouTube link
06.1  Predavanje, week 06, lecture 1, snimak DOI YouTube link
06.2  Predavanje, week 06, lecture 2, snimak DOI YouTube link
07.1  Predavanje, week 07, lecture 1, snimak DOI YouTube link
07.2  Predavanje, week 07, lecture 2, snimak DOI YouTube link
08.1  Predavanje, week 08, lecture 1, snimak DOI YouTube link
08.2  Predavanje, week 08, lecture 2, snimak DOI YouTube link
09.1  Predavanje, week 09, lecture 1, snimak DOI YouTube link
09.2  Predavanje, week 09, lecture 2, snimak DOI YouTube link
10.1  Predavanje, week 10, lecture 1, snimak DOI YouTube link
10.2  Predavanje, week 10, lecture 2, snimak DOI YouTube link
11.1  Predavanje, week 11, lecture 1, snimak DOI YouTube link
11.2  Predavanje, week 11, lecture 2, snimak DOI YouTube link
12.1  Predavanje, week 12, lecture 1, snimak DOI YouTube link
12.2  Predavanje, week 12, lecture 2, snimak DOI YouTube link
13.1  Predavanje, week 13, lecture 1, snimak DOI YouTube link
13.2  Predavanje, week 13, lecture 2, snimak DOI YouTube link
14.1  Predavanje, week 14, lecture 1, snimak DOI YouTube link
14.2  Predavanje, week 14, lecture 2, snimak DOI YouTube link
15.0  Odjavno predavanje,             snimak DOI YouTube link


NASTAVA, slajdovi sa predavanja, nova koncepcija

1.  Uvod . . . . . . . prezentacija    handouts    saveti
2.  OS 1 . . . . . . . prezentacija    handouts    swinst.sh
3.  OS 2 . . . . . . . prezentacija    handouts    primeri-3    napredni kurs
4.  LaTeX 1  . . . . . prezentacija    handouts    primeri-4
5.  LaTeX 2  . . . . . prezentacija    handouts    primeri-5
6.  LaTeX 3  . . . . . prezentacija    handouts    primeri-6
7.  LaTeX 4  . . . . . prezentacija    handouts    primeri-7
8.  probni kolokvijum  zadatak         files
9.  Python 1 . . . . . prezentacija    handouts    primeri-9
10. Python 2 . . . . . prezentacija    handouts    primeri-10
11. Python 3 . . . . . prezentacija    handouts    primeri-11
12. GNU Octave . . . . prezentacija    handouts    primeri-12
13. SageMath . . . . . prezentacija    handouts    primeri-13

svi handouts u jednom pdf fajlu, linkovi neaktivni

svi slajdovi u jednom pdf fajlu, linkovi aktivni

DOI


NASTAVA, slajdovi sa predavanja, stara koncepcija

1.  Uvod . . . . . . . prezentacija    handouts    saveti za početnike
2.  OS 1 . . . . . . . prezentacija    handouts   
3.  OS 2 . . . . . . . prezentacija    handouts    primeri-3
4.  LaTeX 1  . . . . . prezentacija    handouts    primeri-4
5.  LaTeX 2  . . . . . prezentacija    handouts    primeri-5
6.  LaTeX 3  . . . . . prezentacija    handouts    primeri-6
7.  probni kolokvijum  files
8.  LaTeX 4  . . . . . prezentacija    handouts    primeri-8
9.  GNU Octave . . . . prezentacija    handouts    primeri-9
10. gnuplot  . . . . . prezentacija    handouts    primeri-10
11. Maxima . . . . . . prezentacija    handouts    primeri-11
12. Python 1 . . . . . prezentacija    handouts    primeri-12
13. Python 2 . . . . . prezentacija    handouts    primeri-13
14. Python 3 . . . . . prezentacija    handouts    primeri-14     prim-sympy.py     prim-sympy-dj.py

svi handouts u jednom pdf fajlu, linkovi neaktivni

svi slajdovi u jednom pdf fajlu, linkovi aktivni

DOI


Sadržaj predmeta za 2020/2021. godinu, ukratko:

Praktikum iz softverskih alata u elektronici treba svictor valianttudente da osposobi da samostalno i korektno koriste dostupne softverske alate. Svi razmatrani alati su slobodan softver (fsf, fsfe). Po završenom kursu, studenti će biti osposobljeni da koriste slobodne operativne sisteme (Ubuntu), korektno formatiraju dokumente i u njih unose jednačine i slike (LaTeX), crtaju električne šeme (XCircuit), vizuelizuju podatke (Matplotlib, biće pomenut gnuplot), koriste slobodne programske pakete za numeričko (GNU Octave, PyLab, Julia) i simboličko (SageMath, biće pomenuti Maxima, wxMaxima i SymPy) računanje, koriste programski jezik Python, verzija 3. Stečena znanja mogu biti od koristi prilikom realizacije projekata, diplomskog rada i svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Predmet nije usko ograničen na oblast elektronike, može biti od koristi i studentima drugih odseka Elektrotehničkog fakulteta, kao i studentima drugih fakulteta. Sav materijal za nastavu je slobodan i javno dostupan pod (CC-BY-SA) licencom.

Izmene sadržaja predmeta u odnosu na prethodnu godinu će postojati i pratiće razvoj softverskih alata koji je jako brz. Izmene planirane za ovu školsku godinu obuhvataju oko 25% kursa, ali nisu fundamentalne.


Sadržaj predmeta, konkretnije, crno se radi, sivo se pominje:

0.  VirtualBox
    https://www.virtualbox.org/

1.  Ubuntu, GNU/Linux
    Ubuntu
    Getting Started with Ubuntu 16.04, malo zastarelo
    LinuxCommand.org
    William Shotts, "The Linux Command Line"
    Unix/Linux Command Reference
    Bash Guide for Beginners
    Advanced Bash-Scripting Guide

2.  Komandna linija, osnovne i napredne teme, odličan MIT kurs "The Missing Semester of Your CS Education":
    na engleskom
    na srpskom, delimični prevod

3.  C
    http://www.eclipse.org/
    http://www.codeblocks.org/
    http://www.geany.org/

4.  LaTeX
    LaTeX
    The Not So Short Introduction to LaTeX2e
    Short Math Guide for LaTeX
    Table Tricks
    The Beamer Class
    Beamer by Example
    MiKTeX
    Texmaker
    CircuiTikZ

5.  XCircuit
    http://opencircuitdesign.com/xcircuit/
    http://science.webhostinggeeks.com/dobrodoslica-i-uvod

6.  LibreOffice.org
    http://www.libreoffice.org/

7.  Python
    http://www.python.org/
    http://matplotlib.sourceforge.net/
    http://www.scipy.org/
    http://sympy.org/
    http://greenteapress.com/thinkpython/thinkCSpy.pdf
    http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/
      6-00-introduction-to-computer-science-and-programming-fall-2008/video-lectures/
    https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-mitx-6-00-1x-0
    http://minireference.com/static/tutorials/sympy_tutorial.pdf
    https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/

8.  GNU Octave
    http://www.gnu.org/software/octave/
    GNU Octave
    Introduction to Octave
    Octave Tutorial, slides

9.  Scilab
    http://www.scilab.org/
    Introduction to Scilab 5.3 and Xcos
    Introduction to Scilab
    Control Systems with Scilab

10. gnuplot
    http://www.gnuplot.info/
    gnuplot 5.2, manual
    http://www.gnuplotting.org/

11. wxMaxima
    http://maxima.sourceforge.net/
    http://www.math.hawaii.edu/home/wxmaxima.shtml

12. SageMath
    http://www.sagemath.org/

13. Julia
    http://julialang.org/

14. DrawTiming
    http://drawtiming.sourceforge.net/

15. Asymptote
    http://asymptote.sourceforge.net/

16. LibreCAD
    http://librecad.org/cms/home.html

17. LaTeXDraw
    http://latexdraw.sourceforge.net/

18. Inkscape
    http://inkscape.org/

19. GIMP
    http://www.gimp.org/

20. Qucs
    http://qucs.sourceforge.net/

21. ngspice
    http://ngspice.sourceforge.net/

22. KiCAD
    http://www.kicad-pcb.org/

23. R
    http://www.r-project.org/

24. git
    http://git-scm.com/


edX: Linux 1
     Linux 2
     Python 1
     Python 2


PRIMERI KOLOKVIJUMA, 2012/2013:

I   kolokvijum, 24.11.2012.     zadaci i rešenja
II  kolokvijum, 22.12.2012.     zadaci i rešenja
III kolokvijum, 21.01.1013.     zadaci i rešenja