ANALOGNA ELEKTRONIKA


Školske 2021/2022. godine nastava iz predmeta Analogna elektronika će se izvoditi online. Sve informacije o predmetu i nastavni materijali su dostupni na sajtu predmeta http://tnt.etf.rs/~oe3ae koji ima kopiju na http://peja.freedombox.rocks/AE. Microsoft Teams neće biti korišćen za potrebe ovog predmeta.


Februar 2022, rezultati ispita. Uvid u radove: ponedeljak, 14.02.2022, 12:00, 102 levo.


Kolokvijum 2021, rezultati. Uvid u radove po dogovoru, e-mail: peja@etf.rs.


Sajtovi predmeta (mirror):

  1. http://tnt.etf.rs/~oe3ae
  2. http://peja.freedombox.rocks/AE


Predavanja i vežbe: dr Predrag Pejović, redovni profesor, peja@etf.rs, http://tnt.etf.rs/~peja
i http://peja.freedombox.rocks/peja/

Vežbe: Danilo Đokić, saradnik u nastavi, djokicd@etf.bg.ac.rs


PREDAVANJA


BELEŠKE ZA PREDAVANJA


PRIMERI ZADATAKA


VIZUALIZACIJE (animacije i dijagrami)