ANALOGNA ELEKTRONIKA, PRIMERI ZADATAKA


Primeri zadataka za kolokvijum

kolokvijum 2015

kolokvijum 2014

rešenje 1. zadatka
rešenje 2. zadatka
rešenje 3. zadatka
rešenje 4. zadatka


Zadaci za SAMOSTALNO vežbanje

1. Pojačavači snage

1.1. Pojačavač snage 1

2. Ispravljači

2.1. Ispravljač 1

3. Stabilizatori

3.1. stabilizator 1

4. Oscilatori

4.1. oscilator 1
4.2. oscilator 2

5. Impulsna kola

5.1. astabilni multivibrator 1
5.2. astabilni multivibrator 2

6. PLL

6.1. PLL 1
6.2. PLL 2


back