ANALOGNA ELEKTRONIKA, VIZUALIZACIJE (animacije i dijagrami)


Animacije:

zajednički emiter, sinusoidalni signal, animacija ce1, snaga, efikasnost, source
zajednički emiter, pravougaoni signal, animacija ce2, snaga, efikasnost, source
zajednički emiter, trougaoni signal, animacija ce3, snaga, efikasnost, source

jednosmerna i naizmenična radna prava, animacija 1, source 1
jednosmerna i naizmenična radna prava, animacija 2, source 2


Python simulacije i animacije
Scilab simulacije
Octave simulacije


back