ELEKTRIČNA MERENJA, 19E042EM


Školske 2021/2022. godine nastava iz predmeta Električna merenja će se izvoditi "na daljinu" (online), izuzimajući laboratorijske vežbe. Sve informacije o predmetu i nastavni materijali su dostupni na sajtu predmeta http://tnt.etf.rs/~oe2em koji ima kopiju na http://peja.freedombox.rocks/EM. Microsoft Teams neće biti korišćen za potrebe ovog predmeta.


Jul 2022, rezultati ispita. Uvid u radove: petak, 08.07.2022. u 11:00, 102 levo.


Školska 2021/2022, rezultati predispitnih obaveza.


Predavanja: dr Predrag Pejović, redovni profesor, peja@etf.rs, http://tnt.etf.rs/~peja i http://peja.freedombox.rocks/peja/

Sajtovi predmeta (mirror):

 1. http://tnt.etf.rs/~oe2em
 2. http://peja.freedombox.rocks/EM


Napomena: Ovo je sajt predmeta Električna merenja (šifra predmeta 19E042EM) koji se drži na Odseku za elektroniku. Istoimeni predmeti sa drugih odseka se po sadržaju i izvođenju nastave razlikuju, imaju različite laboratorijske vežbe i odvojene ispite.


Prezentacije predmeta:

 1. Predrag Pejović, "Electrical Measurements Revisited --- Experiences from Modernizing the Course," EUROCON 2017, Ohrid, Republic of Macedonia, July 5-8, 2017, pp. 838-844, slides, DOI
 2. Predrag Pejović, "Programski jezik Python: primena u merenjima", predavanje za studente 13E053MSR 18.12.2017, prezentacija, handouts, DOI
 3. Predrag Pejović, "An Automated System for Frequency Response Measurement Based on Free Software Tools", INDEL 2018, Banja Luka, November 1-3, 2018. slides, movie 1, movie 2, movie 3, DOI


Predavanja:

Školska 2021/2022 godina, laboratorijske vežbe, saopštenje: YouTube link

Laboratorijske vežbe, raspored po grupama, termini, počinju 28.10.2021. u 08:00 za neke grupe.

 1. predavanje, week 01, lecture 1, EMw01l1 DOI YouTube link
 2. predavanje, week 01, lecture 2, EMw01l2 DOI YouTube link
 3. predavanje, week 02, lecture 1, EMw02l1 DOI YouTube link
 4. predavanje, week 02, lecture 2, EMw02l2 DOI YouTube link
 5. predavanje, week 03, lecture 1, EMw03l1 DOI YouTube link
 6. predavanje, week 03, lecture 2, EMw03l2 DOI YouTube link
 7. predavanje, week 04, lecture 1, EMw04l1 DOI YouTube link
 8. predavanje, week 04, lecture 2, EMw04l2 DOI YouTube link
 9. predavanje, week 05, lecture 1, EMw05l1 DOI YouTube link
 10. predavanje, week 05, lecture 2, EMw05l2 DOI YouTube link
 11. predavanje, week 06, lecture 1, EMw06l1 DOI YouTube link
 12. predavanje, week 06, lecture 2, EMw06l2 DOI YouTube link
 13. predavanje, week 07, lecture 1, EMw07l1 DOI YouTube link
 14. predavanje, week 07, lecture 2, EMw07l2 DOI YouTube link
 15. predavanje, week 08, lecture 1, EMw08l1 DOI YouTube link
 16. predavanje, week 08, lecture 2, EMw08l2 DOI YouTube link
 17. predavanje, week 09, lecture 1, EMw09l1 DOI YouTube link
 18. predavanje, week 09, lecture 2, EMw09l2 DOI YouTube link
 19. predavanje, week 10, lecture 1, EMw10l1 DOI YouTube link
 20. predavanje, week 10, lecture 2, EMw10l2 DOI YouTube link
 21. predavanje, week 11, lecture 1, EMw11l1 DOI YouTube link
 22. predavanje, week 11, lecture 2, EMw11l2 DOI YouTube link
 23. predavanje, week 12, lecture 1, EMw12l1 DOI YouTube link
 24. predavanje, week 12, lecture 2, EMw12l2 DOI YouTube link
 25. predavanje, week 13, lecture 1, EMw13l1 DOI YouTube link
 26. predavanje, week 13, lecture 2, EMw13l2 DOI YouTube link
 27. predavanje, week 14, lecture 1, EMw14l1 DOI YouTube link
 28. predavanje, week 14, lecture 2, EMw14l2 DOI YouTube link


Literatura:

 1. Princip rada i primena osciloskopa, DOI
 2. Metode i instrumentacija za električna merenja, DOI
 3. Ejrtonov šant
  program za računanje otpornika u Ejrtonovom šantu Ayrton.py
  modul za prikazivanje podataka u ``engineering notation'' engineeringnotation.py
 4. Peak Detector and/or Envelope Detector --- A Detailed Analysis, DOI, advanced topics, optional
 5. Mostovi
 6. Kelvinov most, izvođenje sa časa 13.12.2017. godine, wxMaxima fajl sa izvođenjem DOI
 7. Trožično merenje otpornosti
 8. Kembelovo kolo
 9. Laboratorijske vežbe iz električnih merenja, DOI
 10. Fazorska transformacija, DOI


Dopunski materijali za predavanja:

 1. Atlas Lisažuovih figura - određivanje faznog stava, DOI
 2. Atlas Lisažuovih figura - određivanje odnosa frekvencija, DOI
 3. Atlas Lisažuovih figura - degenerisane krive, DOI


Primeri ispitnih zadataka:

 1. Ispitni zadaci, januar 2017.
 2. Ispitni zadaci, februar 2017.
 3. Januar 2019, ispit
 4. Januar 2019, rešenja


Softver, GPLv3:

 1. oscusb3.py, Python 3, klasa za usb komunikaciju, podržava osciloskop Tektronix TBS 1052B-EDU, 2021-10-25
 2. oscusb.py, klasa za usb komunikaciju, podržava osciloskop Tektronix TBS 1052B-EDU, 2017-11-03
 3. oscrs232.py, klasa za RS-232 komunikaciju, podržava osciloskope Tektronix TDS 210, TDS 220, TDS 1002, TPS 2024, . . .
 4. usbtmcinstall.zip, instalacija usbtmc, pokrenuti sh setusbtmc.sh
 5. freqresp.zip, programi za snimanje frekvencijske karakteristike naponskog pojačanja i impedanse

Laboratorijske vežbe:

Na laboratorijskim vežbama svaki student treba da ima odštampan primerak uputstva za vežbu i USB flash na koji će da snimi rezultate merenja!

 1. Uvod
 2. Multimetar, izvor jednosmernog napona i protobord, DOI
  programi koji se koriste u vežbi: vezba-1.zip
 3. Osciloskop i generator signala, DOI
  programi koji se koriste u vežbi: vezba-2.zip
 4. Upravljanje instrumentima pomoću računara, automatizovana merenja i statistička obrada rezultata merenja, DOI
  programi koji se koriste u vežbi: vezba-3.zip
 5. Merenje impedanse pomoću osciloskopa, DOI
  programi koji se koriste u vežbi: vezba-4.zip
 6. Snimanje karakteriska nelinearnih elemenata pomoću osciloskopa, DOI
  programi koji se koriste u vežbi: vezba-5.zip
 7. Frekvencijske karakteristike, DOI
  programi koji se koriste u vežbi: vezba-6.zip
 8. Merenje parametara naizmeničnih veličina, DOI
  programi koji se koriste u vežbi: vezba-7.zip
 9. Merenja na kolima sa raspodeljenim parametrima, DOI
  programi koji se koriste u vežbi: vezba-8.zip
 10. Mostovi, DOI
  programi koji se koriste u vežbi: vezba-9.zip

Rezultati ankete 2017/2018.
Rezultati ankete 2016/2017.