LABORATORIJSKE VEŽBE IZ ELEKTRONIKE 2


dr Predrag Pejović, red. prof, peja@etf.rs, http://tnt.etf.rs/~peja.
dr Goran Savić, docent, gsavic@etf.rs

Sajtovi predmeta (mirror):

  1. http://tnt.etf.rs/~labe2
  2. http://peja.freedombox.rocks/LABE2

Jul 2022, rezultati ispita. Uvid u radove će biti održan u petak 01.07.2022. u 11:15h u kabinetu 102d.


Školska 2021/2022 godina, rezultati laboratorijskih vežbi:
  1. po grupama
  2. po broju indeksa

Školska 2021/2022 godina, rezultati domaćeg zadatka
Kako je tokom semestra došlo do promene epidemioloških ograničenja i time omogućene promene nastavnog procesa, za školsku 2021/2022 godinu će predispitne obaveze u formi laboratorijskih vežbi nositi 50% poena (analogna elektronika), dok će završni ispit biti odbrana domaćeg zadatka. Izrada i odbrana domaćeg zadatka (digitalna elektronika) će vredeti 50% ukupnog broja poena, od toga izrada domaćeg zadatka 20%, a odbrana, koja je završni ispit, 30%. Završni ispit se održava u standardnom terminu određenom rasporedom ispita za dati ispitni rok.