LABORATORIJSKE VEŽBE IZ ELEKTRONIKE 2


dr Predrag Pejović, red. prof, peja@etf.rs, http://tnt.etf.rs/~peja.
dr Goran Savić, docent, gsavic@etf.rs

Sajtovi predmeta (mirror):

  1. http://tnt.etf.rs/~labe2
  2. http://peja.freedombox.rocks/LABE2

U skladu sa izmenjenom epidemiološkom situacijom, raspoloživim vremenom do kraja semestra i raspoloživim nastavnim resursima, Laboratorijske vežbe iz elektronike 2 će se u letnjem semestru 2021/2022 školske godine izvoditi kombinovano, tako što će biti izvedene tri redukovane laboratorijske vežbe iz analogne elektronike od kojih je svaka nastala spajanjem dve laboratorijske vežbe:

  1. Pojačavač snage u klasi A i Pojačavač snage u klasi B (vežbe 1 i 2)
  2. Ispravljači i filtri i Stabilizator (vežbe 3 i 4)
  3. RC oscilator sa Wien-ovim mostom i Integrisani tajmer 555 (vežbe 5 i 6)
dok će se digitalni deo predmeta će se raditi kroz domaći zadatak i završni ispit. Raspored studenata će biti objavljen na sajtu za laboratorijske vežbe, http://tnt.etf.bg.ac.rs/lab/lab_oe3lve2.htm