ENERGETSKA ELEKTRONIKA, BELEŠKE ZA PREDAVANJA


Kako je sve počelo možete videti ovde.


 1. Uvod
 2. Osnovni konvertori, zastarelo 1
 3. Uporedna analiza osnovnih konvertora, zastarelo 2
 4. Osnovni konvertori, novo, pokriva prethodne dve teme DOI
 5. Flyback konvertor
 6. Forward konvertor DOI
 7. Push-Pull konvertor DOI
 8. Full Bridge konvertor DOI
 9. Half Bridge konvertor DOI
 10. Ćukov konvertor
 11. Pobuda prekidačkih tranzistora
 12. Određivanje parametara kondenzatora
 13. Upravljanje konvertorima
 14. Upravljanje konvertorima, tabela funkcija prenosa, advanced
 15. Merenje struje
 16. Ispravljači, uvod
 17. Tiristori (radna verzija)
  1. Regulacija snage rezistivnog potrošača, izvođenje, pdf
  2. Regulacija snage rezistivnog potrošača, izvođenje, wxMaxima
 18. Monofazni ispravljači
  (dopunski materijal, advanced)
  1. Potpuno kontrolisani tiristorski most, izvođenje, pdf
  2. Potpuno kontrolisani tiristorski most, izvođenje, wxMaxima
  3. Polukontrolisani tiristorski most, izvođenje, pdf
  4. Polukontrolisani tiristorski most, izvođenje, wxMaxima
 19. Kapacitivno spregnuti ispravljači, dopunski materijal, advanced
  GNU Octave simulacije: crhw.m crfw.m
 20. Trofazni ispravljači
  (prezentacija, handouts)
  (dopunski materijal, advanced, #1)
  (dopunski materijal, advanced, #2)
  (animacija, advanced, #3, DOI)
 21. Primeri primene template za trofazne sisteme
  trofazni sistem napona, template
 22. Invertori
  fazorska transformacija DOI ili Phasor Transform DOI
 23. Bidirekcioni AC/DC konvertori
 24. Ciklokonvertori
zahvalnica

HANDOUTS

 1. handout1.pdf
 2. handout2.pdf
 3. handout3.pdf
 4. Space Vector Modulation.pdf