ENERGETSKA ELEKTRONIKA, ANIMACIJE


  1. neregulisani buck konvertor, source
  2. regulisani buck konvertor, source
  3. sinhroni buck konvertor, source